กระดานสนทนา ทต.ห้องแซง                กระดานสนทนาศิษย์เก่าซ.ค.                    ติดต่อเรา/Contac Us

   หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
  ข้อมูลจำนวนประชากร

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ท.ต.ห้องแซง

16 สิงหาคม 2560
 
โครงการจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านห้องคลอง

 โครงการจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้านโพง

21 กรกฎาคม 2560
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง (ถนนสายบ้านโพธิ์ทองเชื่อมบ้านแสงสุวรรณ ตำบลสามัคคี)

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด (ถนนสายบ้านป่าชาดเชื่อมบ้านท่าศิลา)
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโสกสาน (ถนนสายบ้านโสกสานเชื่อมบ้านห้วยคล้อ ตำบลผาน้ำย้อย)


17 กรกฎาคม 2560

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง
    
- สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าศิลา หมู่ 6 สายนาเชือก(ช่วงไร่นายนุ)
    - สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงยางเชื่อม หมู่ 16
    - สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 สายภูช้างผา เชื่อม หมู่ที่ 10

27 มิถุนายน 2560
 
ซ่อมแซมผิวจราจรลงดินลูกรังผสมหินคลุก (เส้นบ้านโนนแดง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านโสกสาน หมู่ที่ 10)

 ซ่อมแซมผิวจราจรลงดินลูกรังผสมหินคลุก (เส้นนาเชือก หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านนาหว้า หมู่ที่ 19)
 ซ่อมแซมผิวจราจรลงดินลูกรังผสมหินคลุก (สายป่าชาด หมู่ที 9 เชื่อมบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 6)

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ประกาศ
ลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนตำบลห้องแซงร่วมกิจกรรมวิ่งธง"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ร่วมพิธีเปิด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา แล้วเข้าประจำจุดที่ศักดิ์ชัยวิศวกรรมทรงโค้งข้านดอนฮีจุดที่10 รับธงจากตำบลศรีแก้วและนำไปส่งต่อให้ตำบลสามัคคี....ขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ. ยาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมช่วยกันแก้ไข
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น" การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ เพื่อถวายอาลัยพ่อหลวง จัดโดยกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำบลห้องแซง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดี
เวลา 14.oo น. วันที่ 20 พ.ค.60 นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลห้องแซง ประจำปี 2560 โดยมี นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชาวตำบลห้องแซงและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
   เทศบัญญัติปี 2560  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2559  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่