หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลตำบลสุขภาวะตำบลห้องแซง ปี 59

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ท.ต.ห้องแซง

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำหรับค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(15 พฤษภาคม 2561 )
 
งานติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ม.14 บ้านร่องคำ
 
งานติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ม.4 หนองบึง
 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.15 บ้านโพง
  
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.5 บ้านห้องแซง
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านโพธิ์ทอง เริ่มจากบ้านนางศรี ไปหน้าวัดโพธาราม
 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 บ้านโนนแดง


(8 พฤษภาคม 2561 )
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.14 บ้านร่องคำ เส้นบ้านร่องคำเชื่อบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลสามัคคี

(4 พฤษภาคม 2561 )
 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.6 บ้านท่าศิลา สายภูอ่างทอง

(30 เมษายน 2561 )
 
ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.15 บ้านโพง เส้นสวนลำไย

(26 เมษายน 2561 )
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.4 บ้านหนองบึง สายถ้ำแซง

(15 มีนาคม 2561 )
 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านดงยาง

(27 กุมภาพันธ์ 2561 )
 
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านป่าชาด
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.11 บ้านห้องแซง

(14 กุมภาพันธ์ 2561 )
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้องคลอง ม. 3
 ลงหินคลุกผสมลูกรังถนนเพื่อการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สรุปการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลห้องแซง พ.ศ.2560

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

 ประมวลภาพกิจกรรม

นายเกตศรี  แสงวงศ์ นากยเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลห้องแซง 2561
โดยมี สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งชาวตำบลห้องแซง
และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

ประมวลภาพกิจกรรม

นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน Fix It Center Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลห้องแซง
โดย วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา และ เทศบาลตำบลห้องแซง
นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้องแซง
ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้องแซง
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. และชาวตำบลห้องแซง
เข้าร่วมแข่งขันและชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 2561 นายเกตศรี แสงวงศ์
นายกท.ต.ห้องแซงเป็นประธานเปิดงาน
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทต.ห้องแซง
ณ ลานเอนกประสงค์หน้า สนง.เทศบาล โดยกองการศึกษา
เพื่อให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพตามวัย
พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเกตศรี แสงวงศ์
นำคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด ทต.ห้องแซง
จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6
ที่ได้พระราชทานธงชาติไทยให้กับปวงชนชาวไทย ครบ 100 ปี
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2561  
    ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561  
   เทศบัญญัติปี 2561  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
    ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2559  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels