หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลตำบลสุขภาวะตำบลห้องแซง ปี 59

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ท.ต.ห้องแซง

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำหรับค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(15 มีนาคม 2561 )
 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านดงยาง

(27 กุมภาพันธ์ 2561 )
 
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านป่าชาด
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.11 บ้านห้องแซง

(14 กุมภาพันธ์ 2561 )
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้องคลอง ม. 3
 ลงหินคลุกผสมลูกรังถนนเพื่อการเกษตร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ประกาศ
ลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ประมวลภาพกิจกรรม
28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเกตศรี แสงวงศ์
นำคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด ทต.ห้องแซง
จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6
ที่ได้พระราชทานธงชาติไทยให้กับปวงชนชาวไทย ครบ 100 ปี
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลห้องแซง
เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อความสามัคคีปรองดองอย่างพร้อมเพรียง
เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของ 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกเช้าวันจันทร์ โดยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดร่วมกันเข้าแถวร้องเพลงชาติอย่างพร้อมเพรียง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนให้บริการประชาชน ในการเริ่มทำงานวันแรกของสัปดาห์
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนตำบลห้องแซงร่วมกิจกรรมวิ่งธง"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ร่วมพิธีเปิด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา แล้วเข้าประจำจุดที่ศักดิ์ชัยวิศวกรรมทรงโค้งข้านดอนฮีจุดที่10 รับธงจากตำบลศรีแก้วและนำไปส่งต่อให้ตำบลสามัคคี....ขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ. ยาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมช่วยกันแก้ไข
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2561  
   เทศบัญญัติปี 2561  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2559  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : abt_hongseang@hotmail.com เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels