ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
5,744
เดือนที่แล้ว
5,744
ปีนี้
10,512
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
54,335
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
นายธนาธิป โครตประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลห้องแซง
โทร. 085-5894888

นายฟ้าล้อม จันทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 097-9397897
นางสาวพัชรี ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 085-6466669
นายมานิต ยลพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 096-7129259
นางสาวกัลยวรรธน์ บุษบา
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 088-1154968

นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 085-0167836
นายรชตภูมิ ดีที่สุด
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 089-7195087

นายกมลศักฐิ์ วรรณพันธ์
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 083-0708141