ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
155
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
413
เดือนที่แล้ว
2,914
ปีนี้
16,850
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
60,673
ไอพี ของคุณ
35.172.164.32

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง18 พ.ค. 2566
2ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม15 มี.ค. 2566
3ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม15 มี.ค. 2566
4ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร15 มี.ค. 2566
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลห้องแซง2 มี.ค. 2566
6ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม7 ก.พ. 2566
7ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง3 ก.พ. 2566
8ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)8 ธ.ค. 2565
9ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)8 ธ.ค. 2565
10ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)8 ธ.ค. 2565
11ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)22 ก.ย. 2565
12 ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง20 ก.ค. 2565
13ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง18 ก.ค. 2565
14ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเทศบาล27 มิ.ย. 2565
15ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง22 มิ.ย. 2565
16ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการกองสวัสดการสังคม21 มิ.ย. 2565
17ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 61)23 พ.ค. 2565
18ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2 พ.ค. 2565
19ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)9 มี.ค. 2565
20คำสั่งสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้องแซง29 พ.ย. 2564

1 2   >>  >|