ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
133
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
496
เดือนที่แล้ว
2,194
ปีนี้
2,690
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
46,513
ไอพี ของคุณ
35.172.230.154

นายฟ้าล้อม จันทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 045-777116


จ่าเอกอิสระพงศ์ บุญทันเอกธนัช
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววารุณี ห้องแซง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชนิดา ห้องแซง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกพิชิต ไชยแสง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ


นายคมกริช ประทุมทอง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ


นายสุวพงษ์ โพธิ์เบี้ยศรี
นิติกร


นายคมสัน อรมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางกัลยรัตน์ สวนดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิจิตร ละคร
พนักงานขับรถยนต์


นางน้ำอ้อย ห้องแซง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายศรีทอง ห้องแซง
พนักงานขับรถยนต์


นายวิสันต์ นันทวัตร
นักการ


นางธานี เมืองพิล
แม่บ้าน


นายจีรวัฒน์ นามษร
พนักงานขับรถ


นางสาวศุทธหทัย ช่วงโชติ
คนงานทั่วไป


นายยุทณา สาระธรรม
คนงานทั่วไป


นายสุธน วงษ์ซอง
คนงานทั่วไป