ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,875
ปีนี้
27,698
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
71,521
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

1
รายงานลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่ตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร ที่สามารถเล่นได้ในเวลากลางคืน ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

(ท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูเอกสารรายงาน ⇓)

01 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์อนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
26 พฤษภาคม 2566

แบบสอบถามเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดยโสธร,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

ขอเชิญทำแบบสอบถามเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

คลิกที่นี่ หรือแสกน QR Code ด้านล่าง

27 เมษายน 2566

แจ้งหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
เนื่องจาก ครม.ได้ประกาศให้วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ทำให้ในช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายน 2566 นั้นมีวันหยุดราชการ วันหยุดยาว รวมทั้งสิ้น 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - 17 เมษายน 2566.
ดังนั้นวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 จึงเป็นวันหยุดราชการและเทศบาลตำบลห้องแซงจึงหยุดทำการในวันดังกล่าว
12 เมษายน 2566

การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
08 มีนาคม 2566

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
 
กลุ่มเป้าหมายคือ เป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน(เทศบาลตำบลห้องแซง) โดยการคลิกที่ลิงก์ * แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) * หรือแสกน QR Code ด้านล่าง
 
หมายเหตุ แบบวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการบริการงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต โดยข้อมูลการตอบของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และไม่มีการแสดงผลที่เป็นการบ่งชี้การตอบรายบุคคล ซึ่งแบบวัดนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 10 นาที โดยจะต้องตอบให้ครบทุกข้อจึงจะสามารถส่งคำตอบได้ กรณีที่ยังตอบไม่ครบทุกข้อ ท่านสามารถบันทึกคำตอบและกลับมาแก้ไขได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ และสามารถยุติการตอบแบบวัดได้ขณะใดก็ได้
26 มกราคม 2566

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th


กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร(นายกเทศมนตรี รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ) ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2565) ยกเว้น ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล


โดยการคลิกที่ลิงก์  * แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
หรือแสกน QR Code ด้านล่างเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

หมายเหตุ แบบวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการบริการงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต โดยข้อมูลการตอบของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ และไม่มีการแสดงผลที่เป็นการบ่งชี้การตอบรายบุคคล ซึ่งแบบวัดนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 10 นาที โดยจะต้องตอบให้ครบทุกข้อจึงจะสามารถส่งคำตอบได้ กรณีที่ยังตอบไม่ครบทุกข้อ ท่านสามารถบันทึกคำตอบและกลับมาแก้ไขได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ และสามารถยุติการตอบแบบวัดได้ขณะใดก็ได้

 

26 มกราคม 2566

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
10 มกราคม 2566

เบอร์โทรขึ้นต้นด้วย +697 คือเบอร์อะไร ควรรับสายหรือไม่,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

เบอร์โทรขึ้นต้นด้วย +697 คือเบอร์อะไรควรรับสายหรือไม่

          สำหรับเบอร์โทรเข้ามาที่ขึ้นต้นด้วย +697 นั้น ทาง กสทช ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนำไปไว้หน้าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาจากต่างประเทศด้วยการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต (ซึ่งโดยปกติแล้วหากมีการโทรเข้ามาจากต่างประเทศ มักจะเป็นการโทรเข้ามาด้วยโทรศัพท์ปกติ คือ โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์มือถือ) ซึ่งการโทรเข้ามาจากต่างประเทศด้วยการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต เกือบทั้งหมดจะเป็นมิจฉาชีพ เนื่องจากการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ต้องมีการลงทะเบียนเบอร์โทรหรือการยืนยันตัวตนเหมือนอย่างการเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มือถือ จึงทำให้เป็นช่องทางของมิจฉาชีพใช้ช่องว่างนี้ในการหลอกลวง

          สำนักงาน กสทช. ได้ออกมาตรการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ใส่เครื่องหมาย + นำหน้าเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่สังเกตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนระมัดระวัง อย่ารับสาย เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพหลอกลวง และล่าสุดได้กำหนดเบอร์ +697 (ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้สำหรับประเทศใดๆ มาก่อน) ไว้สำหรับการโทรเข้ามาจากต่างประเทศด้วยการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ ดังนั้นถ้ามีีโทรศัพท์เข้ามาแล้วเบอร์ขึ้นต้นด้วย + 697 ก็ไม่ต้องสงสัยว่า +697 เบอร์ประเทศอะไร มันคือการโทรเข้ามาจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต หากเราไม่ได้มีธุุรกิจติดต่อใดๆ กับต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องรับเบอร์ขึ้นต้นด้วย +697 เพราะนั่นอาจเป็นแกงค์คอลเซนเตอร์

ที่มา iT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง

22 ธันวาคม 2565

กำหนดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
08 ธันวาคม 2565

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

ขอความร่วมมือตอบแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรุณาคลิกที่ลิงก์หรือแสกน QR Code ด้านล่าง

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 พฤศจิกายน 2565

วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือนตุลาคม 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

-13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-14 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565
-24 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยในวันปิยมหาราช (เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" จึงทำให้วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยในวันปิยมหาราช)

10 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลห้องแซงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงยประมาณ 2566,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
05 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลห้องแซงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
05 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (83 รายการ)