ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
78
เดือนที่แล้ว
2,168
ปีนี้
18,083
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
35,761
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211

1
กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางละเอียดศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง

28 กันยายน 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง และศึกษาดูงานนอกสถานที่วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

09 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ” ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง และศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านตาดข่า บ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า อำเภอเมือง จังหวัดเลย และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเพื่อนำมาพัฒนาตำบลห้องแซง

02 กันยายน 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

29 สิงหาคม 2565

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลห้องแซงร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 19 บ้านนาหว้า ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

24 สิงหาคม 2565

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร สภาเทศบาลตำบลห้องแซง ปลัดเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาสม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

19 สิงหาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายทวี  แก้วหาญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565

15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร สภาเทศบาลตำบลห้องแซง ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักบริเวณหน้าวัดป่าจันทวนารามถึงทางเข้าหน้าวัดโพธาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

05 สิงหาคม 2565

การประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

การประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลห้องแซง

05 สิงหาคม 2565

เวทีประชาคม ปี 2565 เรื่องการใช้พื้นที่บริจาคส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูล(บ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมโครงการเวทีประชาคม ปี 2565 เรื่องการใช้พื้นที่บริจาคส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูล(บ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแกวดล้อม เทศบาลตำบลห้องแซง

27 กรกฎาคม 2565

โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวรชาติช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

21 กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าพลาสติก,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าพลาสติก ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลห้องแซง จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลห้องแซง

19 กรกฎาคม 2565

ที่ปรึกษาฯ และรองนายกฯร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวของกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านห้องคลอง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายกิติชัย  ห้องแซง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และ นายสมใจ   แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวของกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านห้องคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

08 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 3/2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวรชาติ   ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 3/2565 กรณีไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรบ้านห้องคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

05 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (118 รายการ)