ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
1,980
ปีนี้
8,780
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
26,458
ไอพี ของคุณ
35.172.111.71

1
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 1/2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวรชาติ   ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

12 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหารร่วมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน บริเวณจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลห้องแซง(ถนนสายเลิงนกทา-หนอกพอก) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

29 เมษายน 2565

สุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชน" หลักสูตร "ช่างปักลายผ้าพื้นเมือง",เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชน" หลักสูตร "ช่างปักลายผ้าพื้นเมือง" ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

28 เมษายน 2565

โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2566-2570,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวรชาติ   ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านห้องแซง หมู่ที่ 17 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

11 เมษายน 2565

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 และพิจารณเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

07 เมษายน 2565

การประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

05 เมษายน 2565

การประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมใจ   แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

05 เมษายน 2565

การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภูช้างผา,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคลังจังหวัดยโสธรในการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นบ้านโสกสาน หมู่ที่ 10 ไปบ้านโนนแดง (ภูช้างผา) หมู่ที่ 8 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

31 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมใจ   แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

31 มีนาคม 2565

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายลเรือน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายลเรือน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

29 มีนาคม 2565

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดยโสธร (ป.ป.ช.ยโสธร) ลงพื้นเก็บข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ITAS) ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23 มีนาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายยุทธนา   วรสันต์ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะบริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

21 มีนาคม 2565

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

18 มีนาคม 2565

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างานในส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

10 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายกิติชัย  ห้องแซง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการเพาะเห็ดที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

02 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (92 รายการ)