ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
1,299
เดือนที่แล้ว
2,182
ปีนี้
15,035
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
32,713
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง เพื่อให้มีการบริหารจัดการเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปตามหลักธรรมิภบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม และความปรองดองสมานฉันท์ขององค์กร


 
10 กุมภาพันธ์ 2565