ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
1,299
เดือนที่แล้ว
2,182
ปีนี้
15,035
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
32,713
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

1
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายทวี  แก้วหาญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565

15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทำความสะอาดพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร สภาเทศบาลตำบลห้องแซง ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักบริเวณหน้าวัดป่าจันทวนารามถึงทางเข้าหน้าวัดโพธาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

05 สิงหาคม 2565

การประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

การประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลห้องแซง

05 สิงหาคม 2565

เวทีประชาคม ปี 2565 เรื่องการใช้พื้นที่บริจาคส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูล(บ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมโครงการเวทีประชาคม ปี 2565 เรื่องการใช้พื้นที่บริจาคส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูล(บ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแกวดล้อม เทศบาลตำบลห้องแซง

27 กรกฎาคม 2565

โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวรชาติช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

21 กรกฎาคม 2565

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าพลาสติก,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าพลาสติก ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลห้องแซง จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลห้องแซง

19 กรกฎาคม 2565

ที่ปรึกษาฯ และรองนายกฯร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวของกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านห้องคลอง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายกิติชัย  ห้องแซง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และ นายสมใจ   แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวของกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านห้องคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

08 กรกฎาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 3/2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวรชาติ   ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 3/2565 กรณีไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรบ้านห้องคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

05 กรกฎาคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนยโสธร,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนยโสธร ในโครงการสร้างผู้นำเปลี่ยนแปลงชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

29 มิถุนายน 2565

การประชุมการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตเวชและผู้ป่วยติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสมใจ   แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตเวชและผู้ป่วยติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

28 มิถุนายน 2565

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายกิติชัย  ห้องแซง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลห้องแซง ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

14 มิถุนายน 2565

ด่านชุมชนตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกับฝ่ายปกครอง/ รพ.สต.ห้องแซง/รพ.สต.ป่าชาด/สายตรวจประจำตำบล/จิตอาสา/อสม./อปพร.และอาสมัคร จัดตั้งด่านชุมชนตำบลห้องแซง เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องปราม แนะนำ ตักเตือน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณา หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องแซง หมู่ที่ 5

09 มิถุนายน 2565

สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกันถ่ายภาพร่วมกับป้ายประชาสัมพันธฺ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน

08 มิถุนายน 2565

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายอำเภอเลิงนกทา เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัยราย นายคูณใจ แก้วหาญ ราษฎรหมู่ที่ 17 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร

08 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (112 รายการ)