ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,644
เดือนที่แล้ว
2,001
ปีนี้
11,114
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
28,792
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36

2
การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภูช้างผา,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคลังจังหวัดยโสธรในการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นบ้านโสกสาน หมู่ที่ 10 ไปบ้านโนนแดง (ภูช้างผา) หมู่ที่ 8 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

31 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมใจ   แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง จัดโดย กองสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

31 มีนาคม 2565

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายลเรือน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายลเรือน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

29 มีนาคม 2565

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดยโสธร (ป.ป.ช.ยโสธร) ลงพื้นเก็บข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ITAS) ณ เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23 มีนาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายยุทธนา   วรสันต์ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะบริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

21 มีนาคม 2565

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

18 มีนาคม 2565

การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างานในส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

10 มีนาคม 2565

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง ประจำปี พ.ศ. 2565 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายกิติชัย  ห้องแซง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการเพาะเห็ดที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

02 มีนาคม 2565

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

18 กุมภาพันธ์ 2565

ศึกษาดูงานระบบการจัดการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลห้องแซง โดยการนำของ นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง มอบหมาย ให้ นายวรชาติ ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมศึกษาดูงานระบบการจัดการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

17 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้การป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ภูถ้ำพระ บ้านป่าชาด ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

15 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบล กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบล กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมลำแซง

11 กุมภาพันธ์ 2565

กิจการประปาดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทานลงสระน้ำหนองบึง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

ระหว่างวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 งานกิจการประปา สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลห้องแซงได้ดำเนินการสูบน้ำจากคลองชลประทานลงสู่สระน้ำหนองบึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในสระหนองบึงที่น้ำแห้งขอดไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบ้านห้องแซงและบ้านห้องคลองให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อไป

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง เพื่อให้มีการบริหารจัดการเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปตามหลักธรรมิภบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม และความปรองดองสมานฉันท์ขององค์กร

10 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหนองติ้วครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำหนองติ้วครั้งที่ 1 เพื่อขอรับการถ่า่ยโอนเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าที่อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

04 กุมภาพันธ์ 2565

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 7  (100 รายการ)