ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,644
เดือนที่แล้ว
2,001
ปีนี้
11,114
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
28,792
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36

3
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาต่อยอดเที่ยวชุมชน ยลวิถึ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาต่อยอดเที่ยวชุมชน ยลวิถึ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

03 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล อำเภอเลิงนกทา ปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง นางวันทนีย์  ประสบสุข ปลัดเทศลาลตำบลห้องแซง และนางสาวกัลยวรรธน์  บุษบา นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมการจัดการสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล อำเภอเลิงนกทา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา

02 กุมภาพันธ์ 2565

 ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวในโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวในโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2565 ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

28 มกราคม 2565

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร

13 มกราคม 2565

ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย และปัญหาด้านยาเสพติด ในชุมชนตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย และปัญหาด้านยาเสพติด ในชุมชนตำบลห้องแซง ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

13 มกราคม 2565

นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมต้อนรับคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมต้อนรับ นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา และคณะชมรมแม่บ้านมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตำบลห้องแซงและเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนห้องแซง
27 ธันวาคม 2564

งานประเพณีบุญกองข้าวใหญ่ ตุ้มโฮมเผ่าภูไท ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิเชียร  สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกองข้าวใหญ่ ตุ้มโฮมเผ่าภูไท ประจำปี 2564 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ร่วมกับเทศบาลตำบลห้องแซง เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เทศบาลตำบลบุ่งค้า และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

24 ธันวาคม 2564

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ.เลิงนกทา กศน. สำนักงานปศุสัตว์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลิงนกทา สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา เป็นต้น

22 ธันวาคม 2564

ประชุมเตรียมงานบุญกองข้าวใหญ่ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานการประชุมเตรียมงานบุญกองข้าวใหญ่ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

09 ธันวาคม 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลห้องแซงร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการ 5 ส เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณบ้านโฮมสเตย์

08 ธันวาคม 2564

พิธีบวงสรวง "แฮดนอก่าน",เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางละเอียด   ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมพิธีบวงสรวง "แฮดนอก่าน" ในโอกาสเทศบาลตำบลห้องแซงได้รับงบสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ตามโครงการ "ออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย" ประจำปี 2564 โดยได้นำเงินมาดำเนินการทำป้ายบ้านพักโฮมสเตย์ จัดสวนหย่อม และทำรูปปั้น "แฮดนอก่าน" ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับการอบพยพของชาวผู้ไท จากเมืองพิน เมืองเซโปน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตั้งหลักแหน่งที่บ้านห้องแซง

03 ธันวาคม 2564

รับมอบโครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย จากธนาคารออมสินภาค 12,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางละเอียด   ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงและคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะจากธนาคารออมสินเนื่องในโอกาสมอบโครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย ธนาคารออมสินภาค 12 นำโดย คุณสุนันท์ สุทธิบรรจง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12 , คณะผู้บริหารธนาคารออมสินเขตยโสธร พร้อมพนักงานลูกจ้างในสังกัด ร่วมส่งมอบกิจกรรมโครงการออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย โดยจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชน ณ ชุมชนห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

02 ธันวาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้องแซง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายยุทธนา  วรสันต์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้องแซง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

30 พฤศจิกายน 2564

การตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรา 2019,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสุพิช   สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา , นายวรชาติ  ช่วงโชติ และนายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ได้ให้การต้อนรับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรในการลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวราษฎรหมู่ที่ 17 และหมู่ที่ 18 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

11 พฤศจิกายน 2564

มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยราษฎรหมู่ที่ 10 บ้านโสกสาน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางละเอียด   ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยราษฎรหมู่ที่ 10 บ้านโสกสาน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลังได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

10 พฤศจิกายน 2564

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 7  (100 รายการ)