ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
1,299
เดือนที่แล้ว
2,182
ปีนี้
15,035
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
32,713
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

6
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้องแซง

10 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2564 การทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน ณ กลุ่มอนุรักษณ์ภูไทห้องแซง หมู่ 1 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลห้องแซง

07 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 3 กันยายน 2564  นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2564 (การทำแหนมและหมูหวานแดดเดียว) ณ ศาลาวัดศรีบุญเรือง บ้านห้องคลอง หมู่ที่ 3 จัดโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลห้องแซง

03 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 5 (เข็มที่ 1),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 5 (เข็มที่ 1) กลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งภรรภ์ จำนวน 340 ราย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

31 สิงหาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 4 (เข็มที่ 1),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 4 (เข็มที่ 1) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 1 , บ้านห้องคลองหมู่ที่ 3 , บ้านหนองบึงหมู่ที่ 4 , บ้านห้องแซงใต้หมู่ที่ 11 , บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 12 , บ้านหนองติ้วหมู่ที่ 13 , บ้านร่องคำหมู่ที่ 14 และบ้านห้องแซงหมู่ที่ 17 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

25 สิงหาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 3 (เข็มที่ 1),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 3 (เข็มที่ 1) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 5 , บ้านท่าศิลาหมู่ที่ 6 , บ้านดงยางหมู่ที่ 7 , บ้านโนนแดงหมู่ที่ 8 , บ้านป่าชาดหมู่ที่ 9 , บ้านโสกสานหมู่ที่ 10 , บ้านดงยาง(เหล่านคร)หมู่ที่ 16 และ บ้านห้องแซงหมู่ที่ 18 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

24 สิงหาคม 2564

ปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่เทศบาลตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้องแซง นำโดยจ่าเอกพิชิต  ไชยแสง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่งานกิจการประปา กองช่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลห้องแซง ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์พักคอยเพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

03 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้องแซงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง คณะบริหาร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลห้องแซงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

30 กรกฎาคม 2564

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าจันทวนาราม,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทาเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าจันทวนาราม หมู่ที่ 11 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อพัฒนาศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของตำบล มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

13 กรกฎาคม 2564

เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยีนยันกรณีร่วมงานฌาปนกิจศพที่บ้านเกษตรพัฒนา,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ทีมบริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ จัดระเบียบการจราจรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต.ห้องแซงและเครือข่าย ได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยีนยันกรณีร่วมงานฌาปนกิจศพที่บ้านเกษตรพัฒนา ม.11 ตำบลสามัคคี ที่บริเวณลานโรงสีสหกรณ์การเกษตรห้องแฃง จำนวน 52 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวที่ LQอำเภอเลิงนกทา จำนวน 1 ราย และ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในการกักตัว 14 วัน

09 กรกฎาคม 2564

การประชุมบูรณาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมบูรณาการ ประจำเดือน กรกฎาคม โดยมีฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด หัวหน้าสายตรวจห้องแซง ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลห้องแซง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้องแซง พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค โดยจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ไว้ในจุดลงชื่อเข้าร่วมประชุม และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

08 กรกฎาคม 2564

สถานที่พักผู้ป่วยโควิดที่เดินทางมาจาก กทม./ตจว.,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง ได้ขอใช้อาคารของกลุ่มเกษตรกรทำนาห้องแซง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสหกรณ์การเกษตรห้องแซง จำกัด เพื่อเป็นสถานที่พักผู้ป่วยโควิดที่เดินทางมาจาก กทม./ตจว. ก่อนที่จะประสานเข้ารับการรักษาตัวต่อไป

07 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 1 (เข็มที่ 1),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 1 (เข็มที่ 1) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

06 กรกฎาคม 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง - ป่าชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมลำแซง สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง

02 กรกฎาคม 2564

|<<<.....2345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 8  (112 รายการ)