ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด




ปราบปรามทุจริต



ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
698
เดือนที่แล้ว
843
ปีนี้
1,541
ปีที่แล้ว
1,471
ทั้งหมด
3,012
ไอพี ของคุณ
34.234.223.227




นางวันทนีย์ ประสบสุข
ปลัดเทศบาลตำบลห้องแซง

จ่าเอกฟ้าล้อม จันทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 045-777116
นางสาวพัชรี ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมานิต ยลพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 045777116
นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุทัศน์ เขื่อนคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายรชตภูมิ ดีที่สุด
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม