ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
1,980
ปีนี้
8,780
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
26,458
ไอพี ของคุณ
35.172.111.71
นางวันทนีย์ ประสบสุข
ปลัดเทศบาลตำบลห้องแซง

จ่าเอกฟ้าล้อม จันทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 045-777116
นางสาวพัชรี ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมานิต ยลพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 045777116
นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวันทนีย์ ประสบสุข
ปลัดเทศบาลตำบลห้องแซง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายรัตนศักดิ์ ทิพวัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายกมลศักฐิ์ วรรณพันธ์
นักวิชาการเกษตร รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร