ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
604
ปีนี้
895
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
895
ไอพี ของคุณ
3.236.156.32

ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256023 ต.ค. 2563
2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 252623 ต.ค. 2563
3พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ 255823 ต.ค. 2563
4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 254223 ต.ค. 2563
5พระราชบัญญัติ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. พ.ศ. 253423 ต.ค. 2563
6พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 249623 ต.ค. 2563
7พระราชกฤษฎีกา วิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี 254623 ต.ค. 2563

1