ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
1,980
ปีนี้
8,780
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
26,458
ไอพี ของคุณ
35.172.111.71

ลำดับรายการวันที่
1การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม - งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง18 ต.ค. 2564
2การยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ - กองสวัสดิการสังคม12 ต.ค. 2564
3การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ - กองสวัสดิการสังคม4 ต.ค. 2564
4แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร7 พ.ค. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง27 ต.ค. 2563
6คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน27 ต.ค. 2563
7คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์27 ต.ค. 2563
8ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง27 ต.ค. 2563
9คู่มือประชาชนติดต่อรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ต.ค. 2563

1