ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
536
เดือนที่แล้ว
192
ปีนี้
728
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
728
ไอพี ของคุณ
18.213.192.104ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
https://itas.nacc.go.th/go/eit/qvwd3x

23 ตุลาคม 2563

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qvwd3x

23 ตุลาคม 2563

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ
http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=527&mid=290
หนังสือรวมผลงานบัญชีนวัตกรรม (ล่าสุด) Download
http://www.innovation.go.th/sites/default/files/images/20170613-innovation.pdf

23 ตุลาคม 2563

มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
23 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าและการงดเบี้ยปรับ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
28 สิงหาคม 2563

ประกาศแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด โคโรน่าไวรัส (COVID 19) ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
31 มีนาคม 2563

มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
18 มีนาคม 2563

อัตลักษณ์ถิ่นภูไท บ้านห้องแซง จ.ยโสธร : ทั่วถิ่นแดนไทย,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

อัตลักษณ์ถิ่นภูไท บ้านห้องแซง จ.ยโสธร : ทั่วถิ่นแดนไทย (26 ต.ค. 62)
 
บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ชุมชนชาวผู้ไท หรือ ภูไทแห่งภาคอีสาน ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิต ซึ่งยังคงรักษาขนบประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างงดงาม ทั้งในเรื่องของอัตลักษณ์ทางด้านภาษา อาหารท้องถิ่น ศิลปะการแสดง การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยตามแบบชาวภูไท การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าฝ้าย ผ้าซิ่นมัดหมี่ ผ้าขาวม้าสำหรับพาดไหล่และผูกเอว รวมถึงผ้าย้อมสีธรรมชาติจากครามและพืชชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ภูตากแดด ที่เกิดจากก้อนหินขนาดน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกตา อายุหลายร้อยหลายพันปี ซึ่งกระจายตัวและซ้อนทับกันอยู่ทั่วบริเวณ จนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมตามธรรมชาติที่แปลกตา และยังมีจุดชมวิวบริเวณลานหินที่สามารถชมวิวทิวทัศน์มุมสูงของเมืองได้
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
ผ้าทอพื้นเมือง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูไทบ้านห้องแซง ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยชาวบ้านได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองตำบลห้องแซงขึ้น เพื่ออนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาด้านการแต่งกายสู่คนรุ่นหลัง และยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้าน โดยมีลวดลายประจำท้องถิ่นคือ ลายหมากจับ ที่นำมาประยุกต์เป็นลายสนหยาดเพชร มีการออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายที่ศูนย์ OTOP ของหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้เห็นวิถีอาชีพของชาวบ้านในด้านการทอเสื่อกก และห้ามพลาดกับการเดินเที่ยวตลาดวิถีถิ่นภูไทห้องแซง ตลาดวัฒนธรรมของชาวบ้านที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินจับจ่ายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเลือกชิมอาหารพื้นเมืองกันได้อย่างเพลิดเพลิน
อาหารวิถีถิ่นชาวภูไท
เอกลักษณ์ด้านอาหารของชาวภูไทเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาด โดยอาหารที่ชุมชนนำเสนอคือ อ่อมหวายและหมกหน่อไม้ ที่ไม่เพียงแต่จะได้ชิมเท่านั้น ชาวบ้านที่นี่ยังพาไปหาวัตถุดิบอย่างหวายและหน่อไม้ที่สวนในชุมชน เรียกว่าทั้งอร่อยและมีความสุขแบบง่าย ๆ ตามสไตล์ชาวภูไทแท้ ๆ กันได้ที่บ้านห้องแซงแห่งนี้
ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน อัตลักษณ์ถิ่นภูไท บ้านห้องแซง จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/tuathin
26 ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการชำระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าขยะ และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เทศบาลฯจัดเก็บเอง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
25 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
12 มีนาคม 2562

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
18 กุมภาพันธ์ 2562

มอบอำนาจนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
03 ตุลาคม 2561

มอบอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
03 ตุลาคม 2561

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

05 กุมภาพันธ์ 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)