ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
108
เดือนที่แล้ว
805
ปีนี้
1,756
ปีที่แล้ว
1,471
ทั้งหมด
3,227
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

16 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการเลือกตั้งในสถานการณ์ Covid-19 ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

 

 

16 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

08 กุมภาพันธ์ 2564

อดีต นายก-สมาชิกสภา อปท.มีสิทธิสวมเครื่องแบบ จนท.ส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และมีผลถึงการสมัครฯ เพียงใด?,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2564

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
21 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
28 ธันวาคม 2563

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้องแซง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
07 ธันวาคม 2563

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้องแซง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
07 ธันวาคม 2563

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้องแซง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้องแซง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563

07 ธันวาคม 2563

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้องแซง หลักเกณฑ์การควบคุมขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้องแซง หลักเกณฑ์การควบคุมขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563

07 ธันวาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (29 รายการ)